Историята на 88558083
8
За опора служи само това, което оказва съпротивление

1.jpg